Důležité právní informace a podmínky užití

Dříve než začnete využívat webové stránky společnosti KAKTUS Software, spol. s r.o. (kswr.cz, helpdeskstudio.cz), přečtěte si pozorně tyto Právní podmínky.

Informační účely

Veškeré údaje uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy, jsou určeny pro obecné využití, a nemohou být po společnosti KAKTUS Software, spol. s r.o. (dále jen „KSWR“) jakkoli vymáhány. KSWR vynakládá maximální úsilí k zajištění spolehlivých informací na těchto webových stránkách, může však dojít k chybám a nepřesnostem. Tyto mohou být po zjištění, a dle uvážení KSWR upraveny či odstraněny.

Použití obsahu

Informace z této stránky nesmí být bez předchozího písemného souhlasu KSWR kopírovány nebo jinak používány způsobem, který není slučitelný s těmito podmínkami. Každý uživatel těchto webových stránek se při jejich užívání bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno KSWR.

KSWR nenese žádné záruky ohledně obsahu těchto stránek a jakýchkoliv informací, které jsou na těchto stránkách uvedeny. Dále se, bez omezení, vzdává odpovědnosti za ztrátu nebo poškození jakéhokoliv druhu, k nimž může dojít používáním těchto webových stránek, nebo přístupem na ně, a popírá veškerou odpovědnost za případné změny obsahu provedené neoprávněnými zásahy třetí strany.

Copyright

Tato stránka a její obsah, včetně všech textů, obrázků, názvů, loga KSWR, vizuální podoby webové prezentace, ochranných známek, stejně jako veškeré informace na tomto webu jsou duševním vlastnictvím společnosti KAKTUS Software, spol. s r.o., a jako takové nesmějí být užity bez písemného souhlasu vlastníka. Logotypy a ochranné známky třetích stran a jejich použití na těchto stránkách neznamená existenci jakéhokoli smluvního vztahu mezi držitelem práv k ochranné známce a společností KAKTUS Software, spol. s r.o. Veškeré ochranné známky použité na těchto stránkách jsou majetkem jejich oprávněných vlastníků a jejich použití je chráněno zákonem.

Rychlé kontaktní údaje

+420 272 108 205

info@kswr.cz